FAİZSİZ FİNANSTA DÜZENLEYİCİ KURUMLAR VE MUHASEBE STANDARTLARI


Creative Commons License

Meriç A., Karaca H.

CUMHURIYET 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Afyonkarahisar, Turkey, 30 August 2023, pp.391-403

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.391-403
  • Inonu University Affiliated: Yes

Abstract

Faizsiz finans; küresel finans sistemi içerisinde yer alan alternatif finans türlerinden biri olup, son yıllarda taşıdığı yüksek gelişim potansiyeliyle finansal aracılık sisteminin ve ülke ekonomilerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İslami finansın varlığa dayalı yapısı ve konvansiyonel finans modeline kıyasla daha düşük risk barındırması, İslami finansa yönelik ilgiyi artırmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte İslami finansal ürünleri açıklamakta ve ölçmekte, geleneksel çerçevelere göre oluşturulan mevcut standartlar yetersiz kalmış, finansal raporlama yaklaşımlarında ortak bir dil sağlanması amacıyla İslami finansal kuruluşlar için AAOIFI (İslami Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetimi Organizasyonu) kurulmuştur. AAOIFI, İslami finansal ürünlerine özgü muhasebe ve denetim standartlarını oluşturmakla görevlendirilmiştir. Çalışmada İslami finansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi için ihtiyaç duyulan standartlar ve bu sahada faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Faizsiz Finans, Muhasebe Standartları, Uluslararası Düzenleyiciler, AAOIFI