Çok Kriterli Karar Yöntemlerinden Electre Yöntemiyle Malatya da Bir Kargo Firması İçin Yer Seçimi


YÜCEL M. M., ULUTAŞ A.

Selcuk Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.27, pp.327-343, 2009 (Peer-Reviewed Journal)