Muhammed Hâdimî nin Enfâl Suresinin 23. Ayetini Tefsiri Hakkında Risalesinin Tahkikli Neşri


Creative Commons License

BEKİROĞLU H.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.4, pp.95-114, 2016 (Peer-Reviewed Journal)