Comparison of Equivalent Earthquake Loads According to TEC-2007 and TBEC-2018 Earthquake Regulations of a Multi-Storey Reinforced Concrete Building Under Earthquake Effect


Creative Commons License

Özmen A., Sayın E.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.124-133, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The earthquake is the one of most important effect which causing destruction on structures. Turkey is located on the active earthquake zone. The earthquake in this zone cause significant loss of life and property. Therefore, earthquake effect needs to be calculated in the most realistic form. There are different calculation methods for applying the earthquake effect to structures. The simplest and most understandable of these methods is the Equivalent Seismic Load Method. In this method Earthquake effects are represented by horizontal loads called Equivalent Seismic Loads. In this study, a five-storey regular reinforced concrete structure was designed. Period, mode shapes, base shear force and floor displacement are obtained according to TEC-2007 and TBEC-2018 regulations with Equivalent Seismic Load Method. Different local soil classes were taken into consideration in the solutions. For the solutions, SAP2000 structural analyses software was used. As a result of this research, it was observed that the TBEC-2018 presented more realistic and reliable results.

Deprem yapılar üzerinde yıkıma sebep olan en önemli etkenlerden biridir. Aktif olan bir deprem sistemi üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler önemli can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Bu sebeple depremin yapıların tasarımı esnasında en gerçekçi şekliyle hesap edilmesi ve tasarımların bu esasa göre yapılması büyük önem taşımaktadır. Deprem etkisinin yapılara uygulanması için çeşitli hesap yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden uygulaması en basit ve anlaşılır olanı Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemidir. Deprem etkileri bu yöntemde belirli koşulların sağlanması durumunda Eşdeğer Deprem Yükleri olarak adlandırılan yatay yüklerle temsil edilirler. Bu çalışmada, beş katlı düzenli betonarme bir yapı tasarlanarak Eşdeğer Deprem Yükü Metodu kullanılarak TDY-2007 ve TBDY-2018’e göre doğrusal analizler yapılmıştır. Analizlerde farklı yerel zemin sınıfları dikkate alınmıştır. Çözümlerde SAP2000 yapısal analiz programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 2018 deprem yönetmeliğinin daha gerçekçi ve güvenilir sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür.