Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’xxnde Propaganda Posterleri Üzerinden Stalin’xxin Liderlik Kültünün İnşası


ÇALIŞKAN S.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.8, no.2, pp.984-1010, 2020 (Peer-Reviewed Journal)