G-20 ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ İLE ÖLÇÜMÜ


ULUTAŞ A., KARAKÖY Ç.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.71-84, 2019 (Peer-Reviewed Journal)