İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


DANACI E. F., KARAGÖZ B., ŞAD S. N.

MILLI EGITIM, vol.51, no.234, pp.1011-1030, 2022 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 234
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.37669/milliegitim.877605
  • Journal Name: MILLI EGITIM
  • Journal Indexes: Scopus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1011-1030
  • Inonu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 2-8. sınıf İngilizce ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının müziksel özelliklerini pedagojik açıdan değerlendirmektir. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017–2018 eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokul İngilizce derslerinde kullanılması onaylanan 9 ders kitabında yer alan toplam 32 adet okul şarkısı incelenmiştir. Şarkılar doküman analizi yöntemi kapsamında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Uzman Değerlendirme Formu” kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda konu ve içeriklerinin genel olarak pedagojik açıdan uygun olduğu, ancak şarkı seçimi yapılırken öğrencilerin ses sınırlarına dikkat edilmediği ve şarkıların genelinde prozodi hatalarının olduğu belirlenmiştir. Ayrıca şarkı seçimi yapılırken çocukların ses sınırlarının dikkate alınması gerektiği önerisi getirilmiştir.