Entropi ve MABAC Yöntemleri ile Personel Seçimi


ULUTAŞ A.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.1552-1573, 2019 (Peer-Reviewed Journal)