Valgansiklovir’in UV Spektrofotometrik Yöntemle Analizi ve Validasyonu


Konuralp H., Memiş H., Gümüştaş M., Uslu B., Özkan S. A.

8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta, Turkey, 30 May - 03 June 2016, pp.117

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117
  • Inonu University Affiliated: Yes

Abstract

Valgansiklovir 2-[(2-amino-6-okso-6,9-dihidro-3H-pürin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropil (2S)- 2-amino-3-metilbütanoat) Gangsiklovir’ in bir L-valil esteri olup bir ön ilaçtır. Edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) hastalarında ve solid organ transplantasyonu hastalarında sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonlarının önlenmesinde kullanıulmaktadır. Gastrointestinal kanaldan hızla emilir ve barsak duvarı ve karaciğerde hızlı bir şekilde Gansiklovir’e metabolize edilir.

Bu çalışmanın amacı Valgansiklovir’in spektrofotometrik analizi için basit, doğru, hızlı, duyarlı ve tamamen yöntem geçerlik testleri tamamlanmış bir yöntemin geliştirilmesi ve piyasa preparatlarına uygulanmasıdır. Bu doğrultuda Agilent Cary 60 UV-Vis spektrofotometre cihazı kullanılarak öncelikle 200-400 nm arası dalga boyu taranmış ve analizler için en uygun dalga boyu olarak 250 nm tespit edilmiştir.

Farklı derişimlerde hazırlanan çözeltiler kullanılarak oluşturulan kalibrasyon grafiği sonucunda tanımlayıcılık katsayısı 0,9999 olarak bulunmuştur. Yöntem geçerlilik testleri kapsamında tekrar edilebilirlik çalışmaları sonucunda % bağıl standart sapma değerleri %0,16-1,05 arasında hesaplanmıştır. Geliştirilen yöntem piyasada bulunan dozaj formuna (Valcyte ® film kaplı tablet) uygulanmış ve geri kazanım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yüksek geri kazanım değerleri (%98,0-102,0) geliştirilen yöntemin piyasa preparatlarında bulunan yardımcı maddelerden etkilenmediğini göstermiştir.

Sonuç olarak VAL’ ın farmasötik dozaj formundan analizi ön işlem gerektirmeyen hızlı, doğru, kesin, duyarlı ve seçici bir yöntem geliştirilmiştir.