Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Modeli ile Türkiye’deki Üniversitelerin Ödenek ve Harcama Açısından Performans Analizi


BİROL Y. E., ULUTAŞ A.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.19, pp.349-363, 2018 (Peer-Reviewed Journal)