Harun Öğmüş, Kur’xxan Yorumunda Şiirin Yeri : (II/VIII. Asır Çerçevesinde), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yay., İstanbul 2010, 316 s.


BEKİROĞLU H.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.22, pp.296-300, 2012 (Peer-Reviewed Journal)