Ebüssuud Efendi nin Maakıdüt Tarraf fi Evveli Sureti l Fethi mine l Keşşaf adlı risalesi


Creative Commons License

BEKİROĞLU H.

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.427-440

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.427-440
  • Inonu University Affiliated: No

Abstract

THE POSTSCRIPT TRADITION IN TAFSEER: THE POSTSCRIPT OF
ZAMAHSHARI’S SURAH AL-FATH TAFSEER BY ABUSSUUD EFENDI

Abussuud Efendi has written a postscript on Surah al-Fath at Zamahshari’s tafseer called “Kashshaf”. The
postscript which is called Ma’âqıdu’t-Tirâf fi awwali sûratu’l-Fath mina’l-Kashshaf is still a manuscript. In that
postscript Abussuud Efendi has addressed some issues such as the creation of the past tense from the aspect of
truth and metaphor etc.
Key words:, Ottoman Period in Tafsir, The postscript by Abussuud, Ma’âqıdu’t-Tirâf fi awwali sûratu’l-
Fath mina’l-Kashshaf, Zamahshari, Kashshaf, Tafseer (Commentary).

Ebüssuud Efendi Zemahşerî’nin Keşşâf adlı tefsirinin Fetih süresi üzerine bir haşiye
yazmıştır. Ma’âkıdü’t-Tirâf fi evveli sûreti’l-Feth mine’l-Keşşâf adını taşıyan haşiye halen
yazmadır. Ebüssuud Efendi bu haşiyede hakikat-mecaz bakımından mazi fiil ve insan fiillerini
yaratılması gibi konuları ele almıştır.
Anahtar kelimeler: Ebüssuud Efendi, Ma’âkıdü’t-Tirâf fi evveli sûreti’l-Feth mine’l-
Keşşâf, Zemahşerî, Keşşâf, Haşiye, Osmanlı Tefsir Çalışmaları.