Bulut Tabanlı Beyin Manyetik Rezonans Görüntü Segmentasyonu ve Parsellasyon sistemi kullanılarak tedaviye dirençli şizofreni ve tedaviye yanıt veren şizofreni hastalarının nöroanatomik karşılaştırması Bir MRIcloud çalışması


GÖNENİR ERBAY L. (Executive), ERBAY M. F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2020
  • End Date: July 2021