Hekzaklorosiklotrifosfazatrienin Piridin Türevleri ile Reaksiyonlarının İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Bilimsel araştırma Projeleri Birimi Projesi,


Begeç S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2004
  • End Date: June 2005