Isıl İşlem Görmüş Sucuk Benzeri Et Ürününün Kalitesinin İyileştirilmesinde Enkapsüle Starter Kültür Kullanımı


KARABULUT İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2015
  • End Date: July 2017