Endüstriyel ve Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım


KAHRAMAN S.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 1997 - 1999

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: February 1997
  • End Date: February 1999