Perinöral Uygulanan Deksmedetomidin İle Alkalinize Edilen Deksmedetomidinin Sevofluran Anestezisi Sonrası Tavşanlarda Siyatik Bloğa Klinik Ve Histopatolojik Etkisi


Creative Commons License

AKBAŞ S. (Executive) , ALAN S. , ÖZKAN A. S. , SEVİMLİ R.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2018
  • End Date: May 2019

Project Abstract

Özet

Amaç:

Periferik sinir bloğu günlük klinik uygulamada cerrahi işlemlerde yaygın olarak kullanılan rejyonal anestezik tekniktir. Bu deneysel çalışmanın amacı, perineural deksmedetomidine eklenmiş sodyum bikarbonat ile tek başına uygulanan perinöral deksmedetomidinin analjezi, duyusal ve motor blokaj ve histopatolojik değerlendirme açısından karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metod:

Yirmi dört tavşan rastgele 3 gruba ayrıldı; Grup S: sham, Grup D: perinöral deksmedetomidin (20 mcg / kg) ve Grup D + SB: perinöral deksmedetomidin (20 mcg / kg) artı sodyum bikarbonat. (% 8.4, 0.125 mL). Analjezi ölçümü hotplate testi ile değerlendirildi, pençe çekme yanıtı duyusal ve motor blokajlar için yapıldı, ayrıca başlangıçta ve ilaç uygulamasından 30, 60, 90 ve 120 dakika sonra kaydedildi. Disseke edilen sinir dokusu da histopatolojik değerlendirmede incelendi.

Bulgular:

Grup D veya Grup D + SB'nin gecikme süreleri, Grup S ile karşılaştırıldığında 30, 60, 90 ve 120 dk'da anlamlı derecede uzundu. Tüm zaman noktaları için Grup D ve Grup D + SB arasında anlamlı fark yoktu. Duyusal ve motor blokaj skorları tüm gruplarda benzerdi. Grup D veya Grup D + SB ödem, nötrofil lökositlerde iltihaplanma ve miyelin liflerinin dejenerasyonuna neden olmuş, vakuolizasyon, granülasyon dokusu ve fibrozis artmıştır.

Sonuç:

Perinöral deksmedetomidin tek başına veya sodyum bikarbonat ile kombinasyon halinde analjezi süresini uzattı, ancak plasebo ile karşılaştırıldığında duyusal ve motor blokajı artırmadı. Sodyum bikarbonat ile kombine perinöral deksmedetomidin blokajı arttırmadı. Deksmedetomidin, miyelin liflerinde ödem, iltihaplanma ve dejenerasyona neden olmuş, granülasyon dokusu ve fibrozis artmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Pençe çekme; perinöral deksmedetomidin; alkalinizasyon; siyatik sinir blokajı; analjezi ölçer