Tohma Çayı Havzası’nın Hidrobiyolojik Yönden Araştırılması ve Ça y Üzerine Yapılması Planlanan Küçük Ölçekli HES’lerin Ekosisteme Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi


Gökçe D. (Executive)

Governorship, 2010 - 2012

  • Project Type: Governorship
  • Begin Date: March 2010
  • End Date: December 2012