Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Aort Darlığı Hastalarında Transkatater Aortik Valv İmplantasyonunun Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Dört Boyutlu Strain Ekokardiyografi ile İncelenmesi


AKAYCAN J. (Executive), TAŞOLAR M. H., CANSEL M., ERMİŞ N., PEKDEMİR H., HİDAYET Ş., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2018
  • End Date: July 2021