AKUT PANKREATİTLİ HASTALARDA HASTALIĞIN ŞİDDETİ İLE NOD2 GENETİK VARYASYON SIKLIĞI VE BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ


HARPUTLUOĞLU M. M. M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: April 2017