In Vitro ve In Vivo Modeller İle Siyah Havuç Polifenollerinin Biyoyararlılığının ve Biyoaktivitesinin İncelenmesi


AYDOĞDU N.

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: June 2017