Floresans Spektrofotometresi Kullanarak Yeni Sentezlenen Organometalik Bileşiklerinin Ayrıntılı DNA Etkileşim Modellerinin Araştırılması 2018.


Ateş B. (Executive), Gök Y., Fadhılah F. A., Gürses C., Balcıoğlu S., Aktaş A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: April 2020

Project Abstract

Rapor eklenecek