Depresyon hastalarında transkranial manyetik sitimülasyonun MR spektroskopi ile gaba gulutamat ve beyin kan akımı üzerine etkisinin değerlendirilmesi


ERBAY M. F. (Executive), GÖNENİR ERBAY L., PORGALI ZAYMAN E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: January 2019