Deneysel Miyoglobinürik Akut Böbrek Yetmezliğinde Arginaz Enzim İnhibitörü N?-Hydroxy-nor-L-Arginine (nor-NOHA)’nın Etkileri


AYDOĞDU N. (Executive)

TUBITAK Project, 2010 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2010
  • End Date: October 2012