Manyetoelastik Sensörlerde Elektroeğrilmiş Polimerlerle Kaplanmış Yüzeyler Kullanarak Organofosfat (Of) Bileşiklerinin Biyolojik Örneklerde Tayini


Şimşek M., Atalay S. (Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: September 2022