Oktaklorosiklotetrafosfazatetraenin Bazı t-Bütil Fenoller ile Reaksiyonlarının İncelenmesi


Kılıç A.(Executive), Begeç S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 1992 - 1997

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 1992
  • End Date: September 1997