Türkiye de şarbon yönünden hiperendemik bölgelerde Bacillus anthracis infeksiyonunun moleküler epidemiyolojisi ve izolatların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi


OTLU B.

TUBITAK Project, 2008 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2008
  • End Date: December 2011