Deneysel Miyoglobinürik Akut Böbrek Hasarının Fizyopatolojisinde Nitrik Oksit Sentaz uncouplingin rolü: Böbrek Fonksiyonları ve Hasarı üzerine Tetrahidrobiopterin ve L-argininin etkilerinin incelenmesi


AYDOĞDU N. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: April 2018