Elektroeğirme ile Nanodesenlenmiş Kitosan Yüzeylerde Hücresel Davranışların İncelenmesi


TUBITAK Project, 2010 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2010
  • End Date: September 2011