Mezo ve Makro Gözenekli Karbon Temelli Amperometrik Sensörlerin Tasarımı ve Vitamin Sensör Uygulamaları


KUYUMCU SAVAN E. (Executive), KÖYTEPE S., ÖZCAN İ., ATEŞ B., ERDOĞDU G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: September 2021