Karakaya Baraj Gölü’nde Kafes Balıkçılığının Su Kalitesi ve Bazı Balık Populasyonlarının Bi yolojik Parametreleri Üzerine Etkileri


Gökçe D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2008
  • End Date: June 2011