2,6-Di-t-Bütil-4-metilfenoksi(imino)fosfan ile değişik metallerin etkileştirilerek metal komplekslerinin hazırlanması


Begeç S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2001

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2000
  • End Date: May 2001