Floresans Spektrofotometresi Kullanarak Yeni Sentezlenen Organometalik Bileşiklerinin Ayrıntılı DNA Etkileşim Modellerinin Araştırılması


ATEŞ B. (Executive), BALCIOGLU S., ARANIY FADHILAH A. F., AKTAŞ A., GÖK Y., GÜRSES C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: April 2020