Bariatrik cerrahi uygulanan hastalarda kahkaha yogasının depresyon ve serotonin düzeylerine etkisi


ÖZKAN M. (Executive), KIZILKAYA G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: July 2022