Ülkemiz Sığ Göllerinin Ekolojik Yapısı, İklim Ve İnsan Kullanımı Etkileşiminin Bütünsel Ve Hassas Yöntemlerle Belirlenerek Koruma Ve İyileştirme Stratejilerinin Geliştirilmesi


Gökçe D. (Executive)

TUBITAK Project, 2005 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2005
  • End Date: November 2008