İmidazolin ve Benzimidazol Türevi Ligandlar Bağlı Cr Mo ve W Metal Karbonillerin Sentezi Karakterizasyonu ve CO Salınımı Özellikleri


TUBITAK Project, 2012 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2012
  • End Date: January 2015