Fosfazen Türevlerinin Benzimidazol, Benzotiyazol ve Benzoksazollerle olan Reaksiyonlarının İncelenmesi


Begeç S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2003
  • End Date: March 2005