Zaman Boyutu Olan Veri Setlerinde Durağanlık Varsayımının İncelenmesi


CANPOLAT E. (Yürütücü) , KONAT G. , DOĞAN M. , GÖKÇE M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2018
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2019