Religiosity and Public Perception of Crimes Seriousness in Turkey (Türkiye'de Dindarlığın Suçların Şiddetinin Algısı Üzerindeki Etkisi)


BENK S. (Yürütücü) , BUDAK T. , ÖCAL APAYDIN B.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2018
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2019