Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hindistan'da(n) Devleti Tartışmak

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 01 February 2023, pp.184

THE “MODI”FICATION OF THE INDIAN STATE : RECONFIGURATION OF STATE-SOCIETY RELATIONS WITH FINANCIAL ARTICULATION

Historical Materialism Congress Istanbul Systemic Fragilities and Counter-Strategies, İstanbul, Turkey, 15 April 2022

Is India “modified” Under the Rule of Narendra Modi? A Closer Look to Authoritarianism Debate in India as not-modified Neoliberalism

ULUSLARARASI ASYA ÇALIŞMALARI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 8 - 09 April 2021

SOSYAL MEDYA ÇAĞINDA SİYASAL ÖZNELLİK: 21. YÜZYIL TOPLUMSAL HAREKETLERİNİN HASHTAG AKTİVİZMİ VE DAYANIŞMA AĞLARI

I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1539-1545

The Problem of New Subjectivities in the Era of Insurgencies

IIPPE 9TH ANNUAL CONFERENCE IN POLITICAL ECONOMY, Pula, Croatia, 12 - 14 September 2018

Soğuk Savaş dönemi Türkiye düşünce hayatında Barışseverler Cemiyeti: ‘‘Niçin Sovyetler Birliği’nin Dostu?’’

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2017, pp.247-251

Dünya Ticaretinin Mega Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ile İmtihanı: TPP, TTIP ve TISA Anlaşmaları ve Küresel Kapitalizmde Anlaşmazlık Dinamikleri

Türk Sosyal Bilimler Derneği 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2017

Rethinking on Potentials of International PoliticalEconomy (IPE) to Understand World Affairs

INTERNATIONAL BUSINESS TOURISM SOCIAL SCIENCESHUMANITIES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE, Paris, France, 13 - 16 April 2016

Books & Book Chapters

Küresel Yoksulluk

in: Küresel Sorunlar ve Türkiye, Baharçiçek, Abdulkadir; Tuncel, Gökhan; Ağır, Osman, Editor, Nobel, Ankara, pp.117-131, 2022

Uluslararası Turizmin Politik Ekonomisi

in: FARKLI PERSPEKTİFLERİYLE ULUSLARARASI TURİZM, Hulisi BİNBAŞIOĞLU, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.149-157, 2021

Marksizm'de Devlet

in: Siyaset, Devlet ve Uluslararası İlişkiler, Abdullah Torun, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.109-119, 2021

Adalet Partisi İktidarında Propaganda (1965-1971)

in: Türk Siyasal Hayatında Propaganda Çalışmaları, Karaca M., Çakı C., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.93-115, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

19

Project

1
UN Sustainable Development Goals