Doç.Dr.

ÖZLEM BAŞARIR


Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yeniçağ) Anabilim Dalı, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yeniçağ) Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

18. yüzyılda malikane uygulaması ve Diyarbekir Voyvodalığı

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Tarih (Yeniçağ) Anabilim Dalı

2003

2003

Yüksek Lisans

XVIII. yüzyılda Osmanlı sosyal tarihine katkı; Konya 60 No'lu Şer'iyye Sicili'nin analizi ve tarihsel bilgi kaynağı olarak kullanımına ilişkin bir yöntem denemesi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Tarih (Yeniçağ) Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yeniçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Araştırma Görevlisi Dr.

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2002 - 2010

2002 - 2010

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü

2001 - 2002

2001 - 2002

Araştırma Görevlisi

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Osmanlı Devleti'nde Sosyal Hayat

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

XVIII.Yüzyılın Sonlarında Donanma-yı Hümâyûn Kalyonlar Mevacibinin Karşılanması Örneğinde Osmanlı Mali Pratiğindeki Baskı ve Uzlaşma Tavrı

BAŞARIR Ö.

Asos Journal The Journal of Academic Social Science, ss.242-257, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mali Uygulamaları Çerçevesinde Konargöçer Topluluklar

BAŞARIR Ö.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.251-284, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Diyarbekir Eyaleti Örneğinde XVIII Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Mukataalar Özelinde Üretim ve Ticaret

BAŞARIR Ö.

TARIH INCELEMELERI DERGISI, ss.127-166, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

XVIII.Yüzyılda Diyarbekir Voyvodalığı'nın Mekansal Örgütlenmesi

BAŞARIR Ö.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.196-229, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Statü-Servet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

BAŞARIR Ö.

History Studies International Journal of History Academic Journal, ss.49-67, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Taşra Yönetiminin Malî-İdarî Yapısına Bir Örnek: Arapgir ve Çemişgezek (Hasları) Mukata'ası

BAŞARIR Ö.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.13-26, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Diyarbekir Voyvodalığı Aklâmı Malikânecileri Örneğinde XVIII.Yüzyılda Yatırımcıların Kimlikleri Üzerine Bir Değerlendirme

BAŞARIR Ö.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.39-61, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2013

2013

17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Taşra Yönetiminin Mali İdari Yapısını Şekillendiren Yeni Aktörler Muhallefat Kayıtları Işığında Diyarbekir Voyvodaları

BAŞARIR Ö.

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Madrit, İspanya, 1 - 05 Ekim 2013

2008

2008

Osmanlı Malikane Uygulamasında Kırşehir

BAŞARIR Ö.

I.Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008

Kitap & Kitap BölümleriAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1