Education Information

Education Information

  • 2003 - 2008 Expertise In Medicine

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

Dissertations

  • 2008 Expertise In Medicine

    Görüntülemeyöntemleri rehberliğinde osteal ve paraosteal lezyonlara uygulanan perkütan iğne biyopsilerinin tanı değeri

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)