Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'nin İhracat Desenindeki Değişiklikler: ISO 500 Firmaları Üzerine Bir Değerlendirme

4. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.246-261

2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Korumacılık Politikalarında Yaşanan Değişimler

2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (ICES-2019) Proceedings, 18 - 19 June 2019

The Effects ofEconomic Gravity Center Shifts to Turkey’s International Political Economy

13th Lodz East Asia Meeting “Power Shifts in East Asia: Prospects for Developing Asian-European Ties”, Lodz, Poland, 1 - 02 June 2017

Arap Baharının Türkiye Turizmine Etkisi

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-IV, Malatya, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.1403-1415

Arap Baharının Türkiye Turizmine Etkisi

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-IV, Malatya, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.1403-1415

Arap Baharının Türkiye Turizmine Etkisi

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-IV, Malatya, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.1403-1415

THE INFLUENCE OF HIGHER EDUCATION ON PRODUCTIVITY: AN ANALYSIS OF TURKEY AND THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

16th International Scientific Conference on Economic and Social Development - The Legal Challenges of Modern World, Split, Croatia, 1 - 02 September 2016, pp.607-615 Sustainable Development identifier

THE EFFECTS OF CHANGING INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY TO MACEDONIAN FOREIGN TRADE

GEOBALCANICA International Scientific Conference, Üsküp, Macedonia, 5 - 07 June 2015, pp.405-412

The Effects Of Changing International Political Economy To Macedonian Foreign Trade

Geobalcanica International Scientific Conference, Üsküp, Macedonia, 5 - 07 June 2015, pp.405-412

Küresel Krizler ve Gelişmekte Olan Ülkeler İstikrar İçinde Büyümenin Zorlukları Nasıl Aşılır

1. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi Bildiriler, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.2264-2282 Sustainable Development

Trade Potential of Turkey with Asia-Pacific Countries: Evidences from Panel Gravity Model

The 7th APEF International Conference on East and West Asia Trade and Economic Relations: Opportunities, Challanges and Outcomes, Isfahan, Iran, 03 November 2008

Books & Book Chapters

Turizm Sektöründeki Doğrudan Yabancı Yatırımların Turizm Talebine Etkisi: Seçilmiş Ülkelere İlişkin Ampirik Kanıtlar

in: Farklı Perspektifleriyle Uluslararası Turizm, Hulisi Binbaşıoğlu, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.85-100, 2021

Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelere İhracatının Belirleyicilerii: 2000-2019

in: Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Ampirik Çalışmalar, Şit, Mustafa; Alancıoğlu, Erdal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.201-222, 2020

Dış Ticaret Politikasında Yapısal Değişimler ve Türkiye’xxnin Uzun Dönem Uluslararası Ticaret Performansına Etkileri

in: Türkiye’de Devlet Politikaları, Işıl Arpacı ve Osman Ağır, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.259-282, 2018

The Growing Interest of Turkey in the Middle East and North Africa:A New Approach or Business as Usual?

in: Regional Integration and National Disintegration in the Post Arab Spring Middle East, El-Anis H. Imad, Underhill Natasha, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.170-195, 2016

Metrics

Publication

31

Project

1

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals