Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Göz Ardı Edilen Tehlike: Ölümle Sonuçlanan Şişme Balon Kaydırak Patlaması Olgu Sunumu

II. Türk Adli Bilimler Kongresi ve X. Adli Tıp Çalıştayı, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

Yaşlı İntiharları

2.Uluslararası Turaz Adli Bilimler Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, 1 - 04 Eylül 2018