Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Afganistan'ın Jeopolitik Önemi

Sosyologca , no.3, pp.273-284, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Gılcayların Menşeî

Ortadoğu Araştırmaları Dergisi , vol.4, no.1, pp.31-51, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Timur Şah ve Afganistan'da Merkezi Otoriteyi Kurma Çabaları

Uluslararası Türkiye-Afganistan İlişkileri Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 28 November 2017, pp.1-10

Doğu'da Şehir İmgesine Bir Örnek: Şehr-i Ahmedşahi (Kandahar)

4. Milletlerarası Şehir Yazarları Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1-11

Ahmed Şah Abdali ve Hindistan Politikası

Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri Sempozyumu, Yeni Delhi, India, 26 - 27 March 2015, pp.1-13

Jöntürklerin Afganistan’daki Yansıması: Cevanân-ı Afgan ve Meşrutiyet Talepleri

İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2014, pp.159-184

Books & Book Chapters

Hz. Muhammed(s.a.v)’xxin Davranışlarında İtidal

in: Sabit Duman Armağanı, Yahya Başkan, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.169-186, 2020

Timur Şah Dürrani

Yılmaz Yayınevi, Malatya, 2017

Türkiye’de Tarih Biliminin Kurumsallaşması

in: Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi I, Sosyoloji Yıllığı 18, Ertan Eğribel, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.293-307, 2009

Birinci İngiliz-Afgan Savaşı ve Sonuçları

in: Afganistan Üzerine Araştırmalar, Ali Ahmetbeyoğlu, Editor, Tarih Ve Tarih Ve Tabiat Vakfı (Tatav) Yayınları, İstanbul, pp.51-82, 2002

Other Publications

Metrics

Publication

23

Project

3

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals