Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarih Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Arts And Scıences, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Ahmed Şah Abdali ve Milli Afgan Devleti'nin Kuruluşu 1747-1772

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Anabilim Tarihi

 • 1996 Postgraduate

  Afganistan'da İngiliz-Rus-Nüfuz Mücadelesi 1800-1922

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Persian

 • B2 Upper Intermediate English