Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2019 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstiüsü, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2009 - 2012 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstiüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2004 - 2009 Lisans

  İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Ratlarda Miyokardiyal İskemi-Reperfüzyon Nekrozunda Losartan, Kaptopril, Anjiyotensin II Tip 2 Reseptör Agonisti Compound 21 ve MAS Reseptör Agonisti AVE 0991’in Etkilerinin Karşılaştırması

  İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

 • 2012 Yüksek Lisans

  Inula oculus christi L. Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI

  Sağlık ve Tıp , İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DENEY HAYVANLARI ETİK KURULU