Scientific Activities

Scientific Refereeing

 • June 2022 TUBITAK Project

  1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı , TÜBİTAK, Turkey

 • May 2022 EARTHQUAKE AND STRUCTURES

  SCI Journal

 • May 2022 Project Supported by Higher Education Institutions

  BAP Research Project, Eskisehir Osmangazi University, Turkey

 • January 2020 TUBITAK Project

  1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey