Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medyanın Gündem Oluşturması Yaklaşımı

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 September 2019, vol.2, pp.893-907

Fikir Gazeteciliği ve Peyami SAFA

2. ULUSLARARASIÇİN’DEN ADRİYATİK’ESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Hatay, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.174-187

Books & Book Chapters

Vakit Gazetesi (1917-1959)

Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2022

Dijital Çağda Çizgi Filmler Aracılığıyla Medya Okuryazarlığı Eğitimi

in: Dijital Medya Okuryazarlığı, ŞENTÜRK KARA Eylem, ÇETİN Nida Sümeyya, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.125-164, 2022