Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Graft Requirement and Volume for Implants in the Aesthetic Zone

Meffert İmplant Enstitüsü-İmplant masters sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.3, pp.15-16

Maksiller sinüs hipoplazilerinin dental, anatomik ve patolojik bulgularının değerlendirilmesi

TDB 24. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 27 September 2018 - 30 September 2019

A cone beam computed tomographic evaluation of internal and external root resorptions: A retrospective study

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, 24 - 27 April 2019

The Anatomıcal Relatıonshıp between Intercusps and Canal Orıfıce of Maxıllary Molars

The 20th Scientific Congress of the Asian Pacific Endodontic Confederation The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, 24 - 27 April 2019

Assessment of tongue, uvula and epiglottis radiological measurements in terms of gender

19th National Anatomy Congress 1st International Mediterranean Anatomy Congress, Konya, Turkey, 6 - 09 September 2018, vol.12, pp.131

Assesment of tongue, uvula and epiglottis radiological measurement in terms of gender

19 th National Anatomy Congress and 1st International Mediterranean Anatomy Congress, Konya, Turkey, 6 - 09 September 2018

Assesmet of radiologic measurement of the mandible in terms of gender

ITAC 2018 Scienece and Justice 2nd International Congress, 1 - 04 September 2018

KAPALI REDÜKSİYONLA TEDAVİ EDİLEN TEK TARAFLI MANDİBULAR KONDİL FRAKTÜRÜ OLAN ÇOCUK HASTANIN UZUN DÖNEM RADYOLOJİK VE KLİNİK TAKİBİ

Turkish Association of Oral and Maxillofacial SurgeryI I 24th International Scientific Congress ., Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017

Evaluation of Morphology of Lingula at Wisdom Teeth with CBCT

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress “7th Scientific Meeting”, 13 - 15 April 2017

Evaluation of nasolacrimal canal of patients with unilateral cleft lip palate using cone beam computed tomography

INTERNATIONAL ORAL RESEARCH ASSOCIATION (ORAD)1. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2016

CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN ENDODONTICS CBCT

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ13. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

ENDODONTİ DE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KIBT

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ 13. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, 26 - 29 May 2016

THE EVALUATION OF THE SPHENOIDAL SINUS AND ITS RELATED ANATOMICAL STRUCTURES BY THE CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY

XXIV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MORPHOLOGICAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 2 - 06 September 2015, vol.9, pp.209

Unsinat çıkıntının süperior bağlanımın dental volumetrik tomografi ile değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

Diffüz Krista Galli: Bir Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

ECTOPİC ATYPICAL SHEEL TEETH: A CASE REPORT

ODMFR 2015 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALARIN SİNONAZAL ANATOMİK VARYASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ODMFR 2015 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

Ektopik atipik kabuk diş: Bir olgu sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararsı Katılımlı Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

UNSİNAT ÇIKINTININ SUPERİOR BAĞLANIMININ DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ODMFR 2015 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

DİFFÜZ CRİSTA GALLİ: BİR OLGU SUNUMU

ODMFR 2015 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

ASYMPOMATİC MALFORMED ECTOPİC TEETH İN MAXİLLARY SİNUS: A CASE REPORT

ODMFR 2015 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

Asymptomatıc malformed ectopic teeth in maxillary sinus: a case report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, 17 - 19 April 2015

Dudak damak yarıklı hastaların sinonazal anatomik varyasyonllarının değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

Case Reports of Two Unusual Tonsiloliths with CBCT Findings

FDİ 2013 lstanbul101st Annual World Dental Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013

Malatya Bölgesinde Gömülü Dişlerle İlgili Retrospektif Bir Çalışma

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

TM E ’NİN OSSEOZ ANKİLOZUNUN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI: İKİ OLGU SUNUMU

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji 5. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

M A L A T Y A BÖ LG E S İN D E G ÖM Ü L Ü D İŞL E R L E İLG İL İ R E T R O SP EK T İF B İR Ç A L IŞM A

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİAL DERNEĞİ V. BİLİMSEL SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

SUBMANDİBULAR SİALOLİTİAZİS: KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (KIBT)BULGULARI (OLGU SUNUMU)

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİAL RADYOLOJİ DERNEĞİ V. BİLİMSEL SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

TETRAFİD MANDİBULAR KONDİL VE MAN DİBULAR KONDİLİN FİBROZ ANKİLOZU: B İR OLGUSUNUMU

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİAL RADYOLOJİ DERNEĞİ V. BİLİMSEL SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

TM E ’İN OSSEOZ ANKİLOZUNUN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI: İKİOLGU SUNUMU

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİAL RADYOLOJİ DERNEĞİ V. BİLİMSEL SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 25 April 2013 - 28 April 2018

SUPERNUMERARY TEETH PREVELANCE IN MALATYA REGİON POPULATİON

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Malatya Bölgesinde Süpernümerer Diş Prevelansı

İnönü ÜniversitesiUluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26 - 28 April 2012

Books & Book Chapters

PERİODONTOLOJİ (DİŞETİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ)

in: AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI REHBERİ, Bahadır SANCAR, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.138-154, 2021

Metrics

Publication

95

Citation (WoS)

41

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

35

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals